Legat til videreuddannelse

Varelotteriets overskudsandel


Vejledning for fordeling af midler fra varelotteriets pulje, Vedtaget af bestyrelsen, Haderslev Haandværker & Industri Forening


Legatportioner kan søges af kvinder og mænd, der har tilknytning til Haderslev, Vojens eller Christiansfeld Kommune, og som opfylder alle nedenstående betingelser:


1. Ansøgeren har gennemført en håndværker grunduddannelse i en af førnævnte kommuner (i særlige tilfælde, f.eks. ved mangel på læreplads i en af førnævnte kommuner, kan der dispenseres fra § 1).


2. Ansøgeren har påbegyndt, og er på ansøgningstidspunktet i gang med, en videregående uddannelse, der relaterer til håndværker grunduddannelsen.


3. Ansøgeren har ikke tidligere i samme kalenderår fået bevilliget en legatportion.


4. Ansøgeren fremsender sin ansøgning på formular, der fremsendes efter henvendelse, eller kan downloades her (klik her og hent ansøgningen).


Det er alene den siddende bestyrelse for Haderslev Haandværker & Industri Forening, der afgør, om ansøger er berettiget til en legatportion, samt størrelsen af en evt. bevilliget legatportion.


Udfyldt legatansøgning sendes til

Kasserer Peter Østergaard
E-mail: kasserer@hhif.dk