<< Kommunens udbud

Se de aktuelle udbud

<< Få indflydelse...

Tilmeld dig  Håndværksrådets Analysepanel og få indflydelse

<< Spar dit kontingent

Spar dit kontingent og mere til - rabatter til gavn for dig og din virksomhed

Vi samarbejder med:

Haderslev Haandværker- og Industriforening

I Haderslev Haandværker- og Industriforening forsøger vi at styrke netværket blandt vores medlemmer og varetage deres erhvervspolitiske interesser – både med lokale og nationale vinkler. Udgangspunkt er altid medlemmerne og deres afsæt for at drive og udvikle deres virksomheder fremadrettet.

De politikområder vi arbejder med er bl.a.:

  • Udbuds- og indkøbspolitik – bl.a. fair adgang til kommunale opgaver


  • Uddannelsespolitik – det er vigtigt at være med til at sikre kvalificeret arbejdskraft


  • Produktivitet – så vi er styrket til konkurrencen i fremtiden

For over 130 år siden, i 1887, stiftede danske håndværkerforeninger Alm. Dansk Vare- og Industrilotteri – i dag kendt som Varelotteriet.

Lotteriet blev stiftet med det formål at fremme dansk håndværk: Både gennem udlodningen af dansk producerede varer som præmier og gennem overskuddet, der gik til formål, der skulle fremme håndværket og komme håndværkerne til gode. Blandt andet gik overskuddet til landets tekniske skoler og støtte til håndværkere og deres enker.

I dag er varepræmierne skiftet ud med kontante pengepræmier, men både traditionen og tilknytningen til håndværkerforeningerne består stadig, da foreningerne får del i lotteriets overskud, baseret på antal solgte lodder i lokalområdet. Jo flere lodder, der sælges, jo flere midler har foreningerne til rådighed.

Haderslev Håndværkerforening råder over midlerne, som kan bruges til at fremme faget, legater til lærlinge og gode lokale formål. Derudover har Haderslev Håndværkerforening mulighed for at søge Varelotteriet om yderligere midler til særlige formål.


Spil Varelotteriet og støt ”Foreningens navn” 

I Varelotteriet trækkes der lod om millionerne to gange om måneden.

Med 205.000 lodder får du Danmarks bedste chance for at vinde hovedpræmien, der altid er på mindst 1.000.000 skattefrie kroner.

På hvert udtrukket nummer følger også en sidegevinst til de to tilstødende lodder – det betyder, at du har endnu bedre chancer for at vinde!

Tag traditionen op og spil på dit personlige lodnummer i Varelotteriet og støt Haderslev Håndværkerforenings virke.

Læs mere om spillet og find din lokale på www.varelotteriet.dk

Lokalt arbejdsgiverfællesskab

Vi er et lokalt arbejdsgiverfællesskab, der planlægger og afvikler medlemsmøder, deler erfaringer om virksomhedsfaglige og erhvervspolitiske emner, der har vores medlemmers interesse. Endvidere koordinere vi vores aktiviteter og politiske indsats med områdets andre aktører – bl.a. foreninger samt kommunen.

Følg med og

få indflydelse...

Foreningens formål er:

• på et tværfagligt plan, at varetage håndværkerstandens, industriens, servicefagenes og andre fagområders interesser af faglig, økonomisk og teknisk art, samt støtte medlemmer i generelle sager.

• ved på møder, kurser og sammenkomster, at samle medlemmerne og stimulere til et godt, kollegialt forhold mellem medlemmerne/ledsagerne, samt herigennem

• at være med til at sikre de forskellige medlemsgruppers faglige kvalifikationer

• at sikre fremtidig tilpasning, berettigelse og synliggørelse af medlemmerne og deres virksomheder.

…læs også vores vedtægter - klik her!

Haderslev Haandværker- & Industriforening - c/o Haderslev El-teknik ApS, Norgesvej 51 E, 6100 Haderslev, Tlf. 7353 0000 - www.hhif.dkinfo@hhif.dk