Bestyrelsen i Haderslev Haandværker-
og Industriforening